Noviteit registreren

Noviteit registreren

Aanmelden vanaf 1 april 2019

Kosten: € 175,00 voor de eerste nieuwigheid, daarna € 75,00 per plant, exclusief BTW. Maximaal 5 noviteiten per inzender. Bij intrekking van de inzending(en) is geen restitutie mogelijk.

Uiterste aanmeldingsdatum: vrijdag 26 juli 2019 (of zoveel eerder als mogelijk, liefst z.s.m.,  zodat uw inzending al vermeld kan worden in de vakbladen voorafgaand aan Plantarium)
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van zaken of goederen die door of namens de deelnemer op de vakbeurs zijn aangevoerd.

Gewas – altijd geslachts-/soortnaam, cultivarnaam en eventuele merk/handelsaanduiding invullen!
(indien niet of onvolledig ingevuld kan de keuringsaanvraag ernstige vertraging oplopen of geweigerd worden wegens gebrek aan informatie):