Plantarium Toekomst Proof

01-05-2015

Afgelopen maanden heeft het Algemeen Bestuur stil gestaan bij de toekomst van Plantarium. Plantarium wordt gezien als vaste waarde in beursland, maar wat is ‘vast’ in deze tijd. Om de beurs “Toekomst Proof” te maken zijn discussies gevoerd met een groep betrokkenen en (oud)deelnemers. Van de meer dan 60 genoemde actiepunten is een samenvatting gemaakt en zijn aanbevelingen gedaan. Het Algemeen Bestuur heeft zich over de resultaten gebogen en de aanbevelingen ter harte genomen.

Plantarium doet er toe
Opmerkelijk is de zeer grote betrokkenheid vanuit een grote groep deelnemers. Bij de discussie omtrent afzet en keuze in middelen daartoe, komt naar voren dat Plantarium er toe doet en dat men de beurs waardeert om kwaliteit boven kwantiteit. In dit kader wordt gevraagd om Plantarium vooral als inspiratiebron in de markt te (blijven) zetten.

Meer vakbezoek
Om nog meer vakbezoek te genereren wordt geadviseerd om te komen met een op maat gemaakt uitnodigingsbeleid. Een avondprogramma kan helpen om de vakbezoeker langer vast te houden. Dit kan ook op de dag met presentaties, pitches, etc. op de beursvloer. Een goede communicatie is hierbij noodzakelijk. Daarnaast acht men samenwerking met partijen als Groen-Direkt en TPK Media Partners van groot belang.

Samenwerking
Op het gebied van samenwerking worden stappen gezet. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartijen. Met Groen-Direkt komt een fysieke verbinding zodat alles duidelijker en toegankelijker wordt voor de bezoeker. Daarnaast presenteren de beursorganisaties een aanvullend programma van activiteiten. Gezamenlijk wordt Boskoop op de kaart gezet als “the placet to be”, eind augustus.

In samenwerking met TPK Media Partners worden verrassende winkelpresentaties getoond in de centrale as van Plantarium. Met GrootGroenPlus wordt o.a. gesproken over een podium bieden voor elkaars beurzen met o.a. de nieuwigheden.

Deel deze pagina: