Promotie

Exposanten kunnen binnen hun deelnemersomgeving de advertentiemogelijkheden voor, tijdens en na Plantarium bestellen. Diverse mogelijkheden worden u daar aangeboden; van verschillende mediapakketten tot aan banners op verschillende plaatsen binnen de nieuwe website. (87.000 bezoekers per jaar)

Bent u geen exposant maar wilt u wel adverteren? Neem contact met ons op via telefoonnummer: 0172 235400.

De communicatie rondom de vakbeurs Plantarium wordt verzorgd door BIZZ Communications. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: organisatie en begeleiding persbijeenkomsten, bemensing perskamer, advertentiecampagnes in binnen- en buitenlandse vakbladen en verzorging van de teksten voor diverse uitingen voor, tijdens en na de beurs.

Zowel bedrijfsbreed als voor een beursdeelname of een andere specifieke vraag kan BIZZ Communications een communicatieplan opstellen. Het dienstenpakket is breed en kan worden aangepast naar behoefte van de klant.
Meer informatie op www.bizzcommunications.nl